Thematisch Onderwijs

De vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur & Techniek bieden wij thematisch aan op het Sterrenlicht. Blink Wereld (@BlinkWereld) | Twitter

Daarbij wordt eerst weer kennis overgedragen door de leerkracht en vervolgens krijgen kinderen de ruimte om het thema te onderzoeken met behulp van vaardigheden. De thema’s worden in een context aangeboden, zodat het betekenisvol wordt voor de leerlingen. We gebruiken hiervoor de methode Blink! De creatieve verwerking van de thema’s wordt gedaan in de ateliers.