Stralend Onderwijs (kleuters)

Sinds het schooljaar 2020/2021 werken we bij de groepen 1 en 2 op een nieuwe manier. Net als in de groepen 3-8 werken we bij de kleuters ook met ateliers. We hebben drie soorten ateliers, taal, rekenen en een creatief atelier.

Nadat in de kleine kring de doelen zijn uitgelegd met behulp van EDI, worden de doelen in de ateliers verwerkt. De kinderen van groep 1 en 2 kunnen hier aan de slag met de JIJ-fase!

Rekenatelier:
Het rekenatelier bestaat uit een rekenkast en rekenhoek, constructiemateriaal en laptop. Deze worden aan één zijde van het lokaal geplaatst.

De kinderen gaan hier aan het werk met een concreet doel of zelf aan het werk vanuit de eigen interesse.

Taalatelier:
Het taalatelier bestaat uit een taalkast, taalhoek, leeshoek, huishoek, (themahoek) en laptop. Deze worden aan één zijde van het lokaal geplaatst.

De kinderen gaan hier aan het werk met een concreet doel of zelf aan het werk vanuit de eigen interesse.

Crea-atelier:
De basis van het crea-atelier bestaat uit vier tafeltjes en acht stoeltjes. Het crea-atelier wordt ingericht nabij het keukentje (natte gedeelte)