Snappet

Op het Sterrenlicht maken we gebruik van Snappet.

Snappet is een device met software waarmee kinderen kunnen oefenen en automatiseren. In groep 4 en 5 gebruiken de kinderen een tablet en in de groepen 6, 7 en 8 werken de kinderen op een chromebook.

De software monitort en analyseert de gemaakte opdrachten. Het geeft het kind directe feedback en geeft de leerkracht overzicht, waardoor deze, na de instructie en controle van begrip, direct kan bijsturen waar nodig. Snappet wordt op het Sterrenlicht gebruikt samen met EDI. Snappet is een hulpmiddel en wordt bij ons op school naast het schrijven en uitrekenen op papier gebruikt!