Groep 7A

welkom op de pagina van groep 7A

Welkom in groep 7!

Inge
IngeWoudenberg
ingewoudenberg@vcosterrenlicht.nl
Janneke
JannekeHeinen
jannekeheinen@vcosterrenlicht.nl

Agenda voor deze week: 12 april tot en met 16 april

Dag Huiswerk Activiteit
Maandag Lapbook presentatie voorbereiden

Redactiesommen oefenen

Op redactiesommen.nl (zie classroom)
Dinsdag
Woensdag

Juf Janneke

Donderdag

Juf Janneke

Fruitdag
Vrijdag

juf Janneke

Belangrijke info:

Klassendienst: Lucas en Jon

Gymtijden: iedere vrijdag van 9.15uur tot 10.15uur. Fiets en sportkleding mee!

Bijbelverhalen: We luisteren naar de verhalen van Jezus’ verschijningen

Psalm van de maand:

Rekenen: Momenteel proberen we een nieuwe rekenmethode uit op Snappet. Namelijk Wereld In Getallen 5. Later dit schooljaar zullen we nog een andere rekenmethode gaan uitproberen namelijk: Getal en Ruimte Junior. Op basis van deze ervaringen zullen we als school een keuze maken voor het nieuwe schooljaar.

De onderwerpen die in dit blok aan bod komen zijn: miljoenen en miljarden. Verhoudingstabellen. Het gemiddelde berekenen. Breuken vermenigvuldigen en de oppervlaktes berekenen van samengestelde figuren.

Woorden Staal: Bij ieder thema leren de kinderen 40 woorden die nadien getoetst worden. De lijsten voegen we per thema toe aan deze pagina.

Thema Familie les 1+5

Thema Licht les 1 +5

Thema_Flits les 1+5

Thema_Nederland les 1+les 5

Samenvattingen van Blink:

We werken aan het thema; ‘Altijd onderweg’. De kinderen onderzoeken hun favoriete emigratieland. Ze vormen zich een beeld van emigratie met alles wat daarbij hoort, zoals emigratie in vroegere tijden, migratie van planten en dieren, redenen om te emigreren, de eigen familiegeschiedenis, de ontvangst in een nieuw land, de verschillen tussen culturen en de kennis die je moet opdoen om in het andere land te integreren.

Huiswerk: Op school, maar ook thuis, mag er gewerkt worden aan het lapbook. Vanaf week 15 (12-4) willen we starten met het presenteren van de lapbooks.

Groep-7-8-A-3-Altijd-onderweg-Themablad

Engels: 2x per week wordt er Engels gegeven. Hieronder volgen de te leren samenvattingen:

Woorden unit 1

Woorden unit 2

Dit schooljaar worden er 3 lessen gegeven uit de methode ‘Wonderlijk gemaakt’.
Informatie kunt u lezen in de ouderbrief: Wonderlijk gemaakt

Belangrijke downloads:

Klik en download Regelkaart spelling groep 7

Klik en download Regelkaart werkwoordspelling groep 7

Bibliotheek op school Klik hier voor de site

Werkwoordspelling oefenen:

D of T

Oefenen met werkwoordspelling

Klassenouders: Lindsy van Twillert (moeder van Nina) En Linda Koelewijn (moeder van Quinty). Bedankt voor jullie inzet!

Activiteiten:

Liederen:

 • Heer, U bent altijd bij mij (opwekking 518)
 • Stil mijn ziel wees stil
 • We doen het samen
 • Heer wijs mij uw weg
 • Ik wens jou
 • Zegenkroon
 • Dikke vrienden met God (Herman Boon)
 • Praat maar, vertel maar (Herman Boon)
 • Zegen mij, op de weg die ik moet gaan (Sela)
 • Koning Ik (Martin Brandt)
 • Wie ben jij?
 • Het allerleukste liedje
 • Praat maar vertel maar (Herman Boon)
 • God is Geest (Herman Boon)
 • Bijbelboekenlied
 • Stel je voor dat er geen dieren zouden zijn
 • Het is een wonder, het is bijzonder
 • Ik ben een kind van God
 • Jezus Overwinnaar

Oefenen voor Cito?!

Met vriendelijke groet,

Inge Woudenberg (ingewoudenberg@vcosterrenlicht.nl)
Janneke Heinen (jannekeheinen@vcosterrenlicht.nl)