Groep 4

Welkom op de groepspagina van groep 4A

Groep 4 | -R.K. Daltonschool de Driesprong in Soest

Maartje
Maartje van Kesteren
maartjevankesteren@vcosterrenlicht.nl
Jolanda
JolandaMast
jolandamast@vcosterrenlicht.nl

Agenda voor deze week
Week: 23 tot en met 25 september

Wilt u de inloggegevens van uw kind deze week controleren?

Dag Info Activiteit
Maandag

Juf Maartje

 

Lars trakteert vandaag!
Dinsdag

Juf Jolanda

Fruitdag

 
Woensdag Juf Maartje  13.15-14.00u, sport op het plein met de vakleerkracht
Donderdag

Juf Jolanda

Fruitdag

 
Vrijdag Juf Maartje Gym 11.15u-12.00u op school

Kalender:

* Maandag 28 september: Start GSK-weken

* 5 t/m 16 oktober: Toetsweken

* Zondag 11 oktober: Afsluiting GSK in alle kerken

* 19 t/m 23 oktober: Herfstvakantie

* Maandag 26 oktober: Luizencontrole

* Week 45/46: Wonderlijk gemaakt & Social Media les 1

* Woensdag 4 november: Dankdagviering

* Woensdag 4 november: Start schoenendoosactie

* Woensdag 18 november: Studiedag = VRIJ

* Vrijdag 4 december: Sinterklaas

* Week 50/51: Vrijwillige oudergesprekken

* Vrijdag 18 december: Kerstontbijt

* Vrijdag 18 december: 12:00 uur uit

* 21 december t/m 1 januari: Kerstvakantie

* Maandag 4 januari: Luizencontrole

* Week 1/2: Wonderlijk gemaakt & Social Media les 2

Liederen: (N) Gez. 399: 1, (O) Gez. 23:1, Kom aan boord, iets van alle dieren

Bijbelverhalen: Wij vertellen drie keer per week een verhaal n.a.v. de methode Levend Water en maken één keer per week een verwerking. We zijn bezig met verhalen over Samuël

Taal: Thema Start, het gaat over afspraken en spelletjes spelen

Spelling: Thema 1, we starten met het ‘hakwoord’, daarna zingwoord, luchtwoord

Klik hier voor de regelkaart van Spelling (is in ontwikkeling ;))

Rekenen: we rekenen op Snappet, aanvullen tot 10 en afhalen van de 10, automatiseren, structureren, geldrekenen

Wonderlijk gemaakt:
Dit schooljaar worden er 3 lessen gegeven uit de methode ‘Wonderlijk gemaakt’.

Klik hier voor de brief_ouders_groep_3_en_4 Wonderlijk gemaakt

Onze klassenouders zijn: Windy van Rossum (Glenn) en Mariska Blokhuis (Bram)

Gym:

We sporten elke vrijdag van 11.15-12.00u op school

Wilt u voor de veiligheid en hygiëne denken aan goede gymschoenen? Ook graag voorzien van de naam van uw kind!

Met vriendelijke groet,

Maartje van Kesteren (maartjevankesteren@vcosterrenlicht.nl)
Jolanda Mast (jolandamast@vcosterrenlicht.nl)