Groep 4

Welkom op de groepspagina van groep 4A

Groep 4 | -R.K. Daltonschool de Driesprong in Soest

Maartje
Maartje van Kesteren
maartjevankesteren@vcosterrenlicht.nl
Jolanda
JolandaMast
jolandamast@vcosterrenlicht.nl

Agenda voor deze week

Week 24: 14-18 juni 2021

Deze week afname CITO en (klein) tafeldiploma!

Elke dag lekker lezen!!

Dag Info Activiteit
Maandag  

juf Maartje 

 

 

Zending

 

Dinsdag Juf Jolanda

Fruitdag

Woensdag Juf Jolanda
Donderdag Juf Jolanda

Fruitdag

 

 

Vrijdag   Studiedag leerkrachten, kinderen vrij

Kalender:

Agenda
7 juni 2021:
Start toets weken
18 en 21 juni 2021:
Studiedagen (lln. vrij)

2 juli 2021:
Rapport mee
7 juli 2021:
Evaluatie dag team
(lln. vrij)
13 juli 2021:
Doorschuifmiddag alle
groepen
15 juli 2021:
Meester- en juffendag
13.00 uit / bedankochtend
16 juli -27 aug 2021:
Zomervakantie

Liederen:

Bijbelverhalen: verhalen uit het Bijbelboek Handelingen

Wij vertellen drie keer per week een verhaal n.a.v. de methode Levend Water en maken één keer per week een verwerking.

Taal: thema: kleding

Spelling: Blok 9, herhaling en oefenen met klankgroepenwoord

regelkaarten-4-hier voor de regelkaart van Spelling, de kinderen hebben er ook 1 mee naar huis gekregen. Goed om thuis ook regelmatig te oefenen.

Rekenen: we rekenen op Snappet.

optellen en aftrekken op de getallenlijn, automatiseren, structureren, geldrekenen. De tafels van 1-5 en 10 door elkaar. We gaan het kleine tafeldiploma afnemen.

Wonderlijk gemaakt:
Dit schooljaar worden er 3 lessen gegeven uit de methode ‘Wonderlijk gemaakt’.

Klik hier voor de brief_ouders_groep_3_en_4 Wonderlijk gemaakt

Onze klassenouders zijn: Windy van Rossum (Glenn) en Mariska Blokhuis (Bram)

Gym:

We sporten elke vrijdag van 11.15-12.00u op school

Wilt u voor de veiligheid en hygiëne denken aan goede gymschoenen? Ook graag voorzien van de naam van uw kind!

Met vriendelijke groet,

Maartje van Kesteren (maartjevankesteren@vcosterrenlicht.nl)
Jolanda Mast (jolandamast@vcosterrenlicht.nl)