Groep 3B

welkom op de pagina van groep 3B!

Jan Cees
Jan Cees Baan
janceesbaan@vcosterrenlicht.nl
Dag Doel                                                                                                                                          3 e Advent : we steken iedere ochtend de eerste en tweede en derde kaars aan. Wat
Maandag 14

Lezen : herhalen Kern 5

                                                                                                                                                                                                                 Adventslied :  Eerste kaars ik steek je aan,

Rekenen: start schrift 3B blok 1    + begin weektaak  ( *  ** en *** sommen)                                                                                                                want het nieuwe Licht breekt baan.

schrijven:  letter  herhalen Kern 5                                                                                                                                                                    De belofte eens gegeven,

                                                                                                                                                                                                                                                    doet ons alle dagen leven

 

Zendingsgeld.

.leesblaadje oefenen

 

 

 

Dinsdag   15

lezen :   letter :  “g ”      ( medeklinker)                                                                                                                                                 Tweede kaars nu jij ook schijnt

rekenen:   erbij sommen > omkeringen : 1+ 4   hetzelfde als 4+ 1                                                                                                    Zien wij hoe de nacht verdwijnt.

schrijven :   letter g                                                                                                                                                                                               Want jouw vlam is ons een teken,                                      FRUITDAG  

                                                                                                                                                                                                                                                dat de vrede aan gaat breken.

Leesblaadje oefenen

 

Woensdag  16

Lezen :  letter  ” g”                                                                                                                                                                                                                 Derde kaars schenk ons je licht,

Rekenen:  “tellen wat je niet kunt zien > hoeveel stikkers zijn er weg van het vel     ?                                                                                  God geeft ons een beter zicht.

schrijven :  letter  : woorden met “g”                                                                                                                                                                           ‘t donker kan niet meer verhullen,

                                                                                                                                                                                                                                                               wat Gods dag ons gaat onthullen.

leesblaadje oefenen
Donderdag  17

Lezen :   leespelletjes                                                                                                                                 TOETS Kern 5                                                                        

Rekenen:   sommen  steeds vanaf tien :     10+ 6 =     10+ 4 =          10+3 =

Schrijven :   ——————-

                                                                                                                                                                                                                          FRUITDAG 

 

Leesblaadje oefenen

 

 

 

Vrijdag   18

lezen:                                                      SCHOOLONTBIJT            /////   spelletjes / speelgoed mee    /////// 12.00 uur uit 

Rekenen:                                                                                              

Schrijven :- 

 

Leesblaadje oefenen !

 

 

 

Bijbelverhalen: De broers van Jozef naar Egypte

Lied: ‘allerleukste liedje’, God heeft alle macht

Ps.van de maand : 

Wonderlijk gemaakt:
Dit schooljaar worden er 3 lessen gegeven uit de methode ‘Wonderlijk gemaakt’.

Klassenouders:  moeder van Liv en moeder van Jill

Gym:  vrijdagmiddag 12.30 -13.15    in de school  olv vakleerkracht 

Wilt u voor de veiligheid en hygiëne denken aan goede gymschoenen?

Belangrijke documenten:
Klik en download > 

Verjaardagen:

n

Agenda voor deze week
Week: 21- 25 juni

Dag Doel Wat
Maandag  21

Rekenen:   

                    

Lezen:  

                                                      STUDIEDAG 

                                                                 

 

  

ZENDING!

Dinsdag  22

Rekenen:  herhalen > splitsen , hoofdrekenen, rekenschrift afmaken.

                 

Lezen:  Ik kan :  lange woorden lezen > 3 of klankgroepen  ( spinnenweb / winkeltje /spulletjes)

 

 

FRUITDAG                                                                                  

 
Woensdag  23

 

  Rekenen:   herhalen : dubbel en bijna-dubbelsommen ( 8+ 8= 16    8 + 7 = 15  >   1 minder )

                          

  Lezen : Ik kan zinnen van een verhaaltje in de goede volgorde plaatsen (2)

 

Blink : handige uitvinders 4 

 
Donderdag   17

Rekenen:  Romeinse cijfers  (2)

                

Lezen: Ik  kan : woorden met  -on  en -ont  >> onkruid , ontploffen //  woorden met be –  ge-  ver-   >>  bedoelen , gebeuren , vertellen 

 

 

Vrijdag  18

lezen :  herhalen de lesstof van deze week 

rekenen:   hoofdrekenen en rekenspelletjes        

 

Leesblaadjes gaan dagelijks mee !!!  
* Lees elke dag minimaal 15 minuten. > Voor-koor-door

Bijbelverhalen:  Daniël  : het schrift op de wand 

Lied: De koning der Perzen schreef een gebod ( Daniel)

Ps.van de maand : 119:3

Wonderlijk gemaakt:
Dit schooljaar worden er 3 lessen gegeven uit de methode ‘Wonderlijk gemaakt’.

Klassenouders:  

Gym: 12.30 – 13.15 (meester Youri)

Wilt u voor de veiligheid en hygiëne denken aan goede gymschoenen?

Belangrijke documenten:
Klik en download > 

Verjaardagen:  Bob : 25 juni ,  Luuk : 27 juni