Klik hier voor de Beslisboom kind 0 jaar t/m groep 8

Wat te doen als je kind thuis in quarantaine.

Aanpak procedure doel 1 (groep 4-8):

  • Ouders melden de kinderen ziek bij de eigen leerkracht via Parro.
  • De leerkracht geeft werk op van de kernvakken rekenen, spelling en lezen.
  • De leerkracht zet de lessen in Snappet klaar.
  • De leerkracht stuurt de ouders en de leerlingen de lessen die de leerling thuis (zonder instructie) kan maken, via Parro en Classroom.

Klik hier op een de kwaliteitskaart Corona en thuis onderwijs

Positief getest op Corona

We krijgen regelmatig vragen over het volgende en de GGD geeft het volgende antwoord: Als binnen uw gezin iemand positief getest is op corona dan moet u thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact met de patiënt met COVID-19. Als u geen 1,5 meter afstand houdt, moet u dus thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. Dus als de persoon met Corona 24 uur klachtenvrij is, moeten de overige huisgenoten nog 10 dagen in quarantaine. (Of de huisgenoot moet in isolatie hebben gezeten). Bij twijfel kunt u contact opnemen met de GGD.

Mondkapjes

Ouders mogen na de herfstvakantie nog steeds NIET de school in. Komt u door omstandigheden toch de school in, dan is een MONDKAPJE verplicht. Bij oudergesprekken zullen we de anderhalve meter afstand hanteren en kunnen er teamleden zijn die ook bij deze gesprekken een mondkapje op prijs stellen. Dit zal dan vooraf aangegeven worden. Er worden steeds meer ouders positief getest. Belangrijk als u koorts heeft en/of benauwdheidsklachten en u wacht op een uitslag, dan moeten uw kinderen thuis blijven. Bij andere, milde klachten dus niet. Als u positief getest bent, moeten de kinderen direct opgehaald worden van school. Daarna zal de kwaliteitskaart Corona ingang gezet worden.