Contributie

Contributie bestuur VCO-Bunschoten

Van ouders die hun kinderen bij onze scholen in laten schrijven wordt verwacht dat zij zich aanmelden als lid of donateur. De contributie bedraagt € 42,- per gezin per schooljaar. Toelating van leerlingen wordt niet afhankelijk gesteld van de betaling van de contributie voor het lidmaatschap van de vereniging. Dit geld wordt o.a. gebruikt voor de volgende doeleinden: vergaderkosten, kantoorkosten, verzekeringen, bepaalde jubilea, cursussen, advertentiekosten enz. De contributie wordt eenmaal per 2 jaren geïndexeerd. Dit besluit is gebaseerd op een inflatie van 2½ %. In schooljaar 2016/2017 werd de contributie met € 1 verhoogd. De GMR heeft voor een periode van 4 jaren ingestemd met indexering.

Namens het bestuur,

Penningmeester Bram Zwaan

Bunschoten, september 2017

Contributie AC (Activiteitencommissie)

De ouderbijdrage is €42 (onderbouw) en €47 (bovenbouw) per kind.

Hiervan is €16 euro voor de Activiteitencommissie. Van dit bedrag worden verschillende activiteiten georganiseerd (sinterklaas, kerst, sponsorloop, verschillende traktaties bij verschillende activiteiten enz.). €6 is bestemd voor extra leermiddelen op onze school.

Voor de onderbouw is €20 euro voor het schoolreisje.

Voor de bovenbouw is €25 euro voor het schoolreisje.

U heeft getekend voor een automatisch incasso, dit is vrijwillig. De ouderbijdrage wordt aan het begin van het cursusjaar geïncasseerd.

(Mocht het zo zijn dat u door omstandigheden de contributie niet kunt betalen, kom dan naar school, we zoeken dan gezamenlijk naar een passende oplossing.)