Atelieronderwijs

In de groepen 1 tot en met 8 werken wij met Ateliers.

Hoe werkt dat in de praktijk? In de ochtend komen de basisvakken zoals taal, lezen en rekenen aan bod op een gestructureerde manier (EDI). Op maandagmiddag en donderdagmiddag is er tijd en ruimte voor de ateliers. De groepsleerkrachten geven ateliers aan de hand van een vastgesteld rooster. De ateliers staan in het teken van een thema. Bij de opbouw van de thema’s wordt rekening gehouden met de kerndoelen (SLO) die de overheid stelt.

Door middel van de ateliers besteden wij aandacht aan de volgende vaardigheden: leervaardigheden, creatief denken, kritisch denken, creëren, probleemoplossend vermogen, creativiteit en samenwerken.

De ateliers zijn gekoppeld aan ons thematisch onderwijs (BLINK). De volgende disciplines worden aangeboden op het Sterrenlicht:

  • Drama/presenteren
  • Muziek/Dans
  • Beeldend (tekenen, handvaardigheid, techniek)
  • Koken
  • Audio/ICT

Kleuters

In de groepen 1 en 2 wordt er dagelijks gewerkt met ateliers. Er een aangepaste vorm van het atelieronderwijs. We spreken van een taalatelier, rekenatelier en een creatief-atelier. De doelen van KIJK! zitten verwerkt in deze ateliers.