Stralend onderwijs!

Op Het Sterrenlicht werken we er hard aan om kwalitatief goed onderwijs te geven. We werken vanuit de christelijke identiteit. Wij geven de kinderen mee dat God van hen houdt en dat ze geliefd zijn. Ons motto is daarom: Jij mag er zijn, sta op en schitter! De kerntaak van de leerkracht is het overbrengen van kennis en vaardigheden, waarbij kennis voorafgaat aan het leren van vaardigheden. Goed kunnen (begrijpend)lezen, spellen en rekenen bepaalt in sterke mate het succes op school en in de latere loopbaan. We vinden het belangrijk om hier de focus op te leggen in de ochtend. Alle leerkrachten gebruiken in de school dezelfde didactische vaardigheden bij het aanleren van kennis en vaardigheden. We gebruiken hiervoor de expliciete directe instructie (EDI) waarin we hoge verwachtingen hebben, heldere doelen stellen, oefenen en feedback geven. In de middag bieden we de zaakvakken thematisch aan, de creatieve verwerking vindt plaats in de ateliers. We streven ernaar om kinderen zoveel mogelijk eerlijke kansen te bieden, wat hun achtergrond ook is. De kwaliteit van ons onderwijs bewaken we met ambitiekaarten en kwaliteitskaarten waarin duidelijk beschreven staat, ‘wat doen we wel en wat doen we niet’, de leerkracht staat hierbij centraal.

Aanmelden

Het Sterrenlicht

Jij mag er zijn, sta op en schitter!

Jij mag er zijn, sta op en schitter!

Een Christelijke basisschool in het hart van Bunschoten-Spakenburg